Οροι και Προϋποθέσεις

Όροι

Τους Γενικούς Όρους για τους εκπαιδετικούς κύκλους και τα σεμινάρια θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα της Schenck-RoTec.