Σέρβις, συντήρηση, βαθμονόμηση

Η ισχύς του αριθμού του εισιτηρίου ελέγχεται κατά την είσοδο.

Διαγράψτε δεδομένα εισόδου

Καταχωρίστε έναν σωστό αριθμό σειράς Schenck.

R

What is the sum of 2 and 7?