Προτάσεις, κριτική

Η ισχύς του αριθμού του εισιτηρίου ελέγχεται κατά την είσοδο.

Διαγράψτε δεδομένα εισόδου
What is the sum of 6 and 5?