Δυναμικές ανισορροπίες

Ο ρότορας δεν έχει μόνο ένα σφάλμα ζυγοστάθμισης, αλλά θεωρητικά ατέλειωτα, που βρίσκονται κατανεμημένα κατά μήκος του διαμήκους άξονα. Αυτά αντικαθίστανται από δύο αστάθειες (εδώ παριστάνονται με βέλη) σε δύο διαφορετικά επίπεδα, που κατά κανόνα έχουν διαφορετικές τιμές και γωνίες. Επειδή αυτή η κατάσταση αστάθειας διαπιστώνεται πλήρως μόνο υπό περιστροφή, καλειται δυναμικό σφάλμα ζυγοστάθμισης. Διαιρείται σε στατικό σφάλμα ζυγοστάθμισης και σε σφάλμα ζυγοστάθμισης οφειλόμενο σε ροπή, όπου όμως το ένα μπορεί να υπερέχει του άλλου.

Για πλήρη διόρθωση του δυναμικού σφάλματος ζυγοστάθμισης απαιτούνται δύο επίπεδα εξισορρόπησης. Το δυναμικό σφάλμα ζυγοστάθμισης παρουσιάζεται σε σχεδόν όλους τους ρότορες. Για τη ζυγοστάθμισης χρησιμοποιούνται για το λόγ οαυτό τόσο μηχανές ζυγοστάθμισης με οριζόντιο, όσο και με κάθετο άξονα.