Γιατί παίζει η ζυγοστάθμιση τόσο σημαντικό ρόλο;

Γιατί μερικές μηχανές κάνουν περισσότερο θόρυβο από άλλες; Γιατί στο ποδήλατο η βαλβίδα πηγαίνει προς τα κάτω, όταν το περιστρέφεις ελεύθερα; Γιατί τρέμει το τιμόνι ενός αυτοκίνητου σε ορισμένες ταχύτητες; Σχεδόν καθημερινά συναντά κανείς το φαινόμενο με τη μεγάλη επίδραση - την αστάθεια.

Ο όρος αστάθεια έχει σχέση με τις λέξεις "ζυγίζω" και "βάρος". Σε μία ζυγαριά υπάρχει και στις δύο πλευρές το ίδιο βάρος. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατανομή της μάζας σε σχέση με τον άξονα περιστροφής σε ένα ρότορα. Την ανισορροπία της μάζας την ονομάζουμε αστάθεια. Σε περίπτωση περιστροφής προκαλεί φυγόκεντρη δύναμη, ταλαντώσεις και θορύβους, που δυναμώνουν με την αύξηση του αριθμού στροφών σε δυσάρεστο βαθμό.

Διάρκεια ζωής
Τα έδρανα, οι αναρτήσεις, το περίβλημα και τα θεμέλια μπορούν να επηρεασθούν δυσάρεστα από ταλαντώσεις λόγω αστάθειας και να φθαρούν πρόωρα. Τα προϊόντα χωρίς ζυγοστάθμισης έχουν συντομότερη διάρκεια ζωής.

Ασφάλειαt
Με τι ταλαντώσεις μπορεί να μειωθεί η τρ΄βή σε ενώσεις με βίδες και ακροδέκτες, μέχρι και να χαλαρωθεί η σύνδεση. Σε ηλεκτρικούς διακόπτες δημιουργούνται βλάβες από ταλαντώσεις, οι αγωγοί μπορούν να σπάσουν στα σημεία σύνδεσης Η αστάθεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ασφάλεια λειτουργίας μίας μηχανής - αυτό σημαίνει: κίνδυνος για τον άνθρωπο και τη μηχανή.

Ποιότητα
Μία ηλεκτρική συσκευή που λειτουργεί ανώμαλα δεν μπορεί να έχει ακριβή αποτελέσματα. Ο χειριστής κοπιάζει περισσότερο και κουράζεται πιο εύκολα. Το αποτέλεσμα της παραγωγής επηρεάζεται δυσμενώς και σε μηχανές εργαλείων. Μία μηχανή επεξεργασίας ξύλου - συσκευή λείανσης ή μεγάληςταχύτητας - δεν εργάζεται σωστά και παράγει περισσότερα σκάρτα προϊόντα, όταν δεν έχουν ζυγοσταθμιστεί σωστά η άτρακτος και τα εργαλεία.

Ανταγωνιστικότητα
Μία ομαλή και αθόρυβη λειτουργία λαμβάνεται πάντα υπόψη κατά την αξιολόγηση της ποιότητας και έτσι οι ταλαντώσεις μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος μας Μία οικιακή συσκευή με ισχυρές ταλαντώσεις, ένα θορυβώδες αυτοκίνητο, είναι προϊόντα που δεν θα έχουν μεγάλη επιτυχία.

Οι δυνάμεις που οφείλονται σε αστάθεια, οι ενοχλητικές ταλαντώσεις και οι θόρυβοι αποκαθίστανται με τη ζυγοστάθμιση.
Η κατανομή της μάζας ενός ρότορα κατανέμεται έτσι ώστε να δρουν στα έδρανά του ασθενείς φυγόκεντρες δυνάμεις. Κατά τη ζυγοστάθμιση πρέπει να ληφθεί υπόψη και το είδος της αστάθειας.

Είδη αστάθειαςΟι αστάθειες διαιρούνται βάσει της δράσης τους Εκτός από τη μορφή κα το είδος λειτουργίας του ρότορα υπάρχουν διαφορετικά είδη ροτόρων. Ανάλογα με το είδος της αστάθειας επηρεάζεται η θέση των επιπέδων εξισορρόπησης και η επιλογή της ανοχής της ζυγοστάθμισης. τα σημαντικότερα είδη της αστάθειας είναι:

Στατικό σφάλμα ζυγοστάθμισης
Σφάλμα ζυγοστάθμισης οφειλόμενο σε ροπή
Δυναμικό σφάλμα ζυγοστάθμισης